ANBI Stichting

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Deze website is opgericht om elke ANBI zo goedkoop, snel en goed mogelijk te helpen om hun gegevens online te publiceren.

Welke gegevens moet je als ANBI publiceren op een internetsite?

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

  • De naam van de instelling(is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen).
  • Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer.
  • Het p